Szukaj w witrynie:         
 Strona główna   Aparaty medyczne   Książki   Programy   Szkolenia   Pole magnetyczne   Sklep 

Programy
BM Ryodoraku
BM Ryodoraku
mini
Sterowanie
KOLMIO ETAN
KOLMIO Punkty
KOLMIO SZJ
 

Program  KOLMIO SZJ 

Program  KOLMIO SZJ  to baza danych obsługująca dokumentowanie i zapisy Systemu Zarządzania Jakością w firmie produkującej wyroby medyczne.

 KOLMIO SZJ  jest zgodny z normą PN EN-ISO 13485:2016; wszystkie gromadzone w nim informacje spełniają wymogi zapisów w znaczeniu tej normy.

 KOLMIO SZJ  powstał w początkowym okresie wdrożenia SZJ w firmie KOLMIO Kiełkowscy i jego początkową rolą było zmniejszenie obiegu papierowej dokumentacji na rzecz zapisów elektronicznych. Z czasem baza danych objęła swoim zasięgiem całość SZJ i praktycznie całkowicie wyeliminowała papierowe dokumenty. Obecnie w wersji papierowej przechowywane są jedynie dokumenty obce.

Na początku system  KOLMIO SZJ  był traktowany jako program do wewnętrznego użytku firmy; po pięciu latach doświadczeń przybrał postać gotowego produktu, który można udostępnić na zewnątrz firmy. To jest jedna z większych jego zalet - został wszechstronnie zweryfikowany i zwalidowany w trakcie kilkuletniej eksploatacji.

W chwili obecnej system obejmuje następujące moduły:

 • Produkcja - zarządzanie produkcją nowych wyrobów:
  • gromadzenie ddokumentacji technologicznej, w tym wykazu materiałowego;
  • zarządzanie wersjami dokumentacji;
  • obsługa serii produkcyjnych - raporty serii;
  • obsługa danych o materiałach, dostawcach i ocena dostawców;
  • obsługa dostaw i identyfikowalność elementów kluczowych;
  • zarządzanie deklaracjami zgodności;
  • ewidencja braków.
 • Serwis - zarządzanie działalnością serwisową:
  • ewidencjonowanie wyrobów trafiających do serwisu,
  • ewidencjonowanie prac serwisowych,
  • identyfikowalność części zamiennych zużytych do naprawy,
  • powiązanie z uruchamianymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.
 • Sprzedaż - zarządzanie danymi o klientach:
  • ewidencjonowanie klientów i identyfikowanie wyrobów przez nich zakupionych,
  • zarządzanie płatnościami klientów.
 • Pracownicy - zarządzanie informacjami o pracownikach, związanymi z SZJ:
  • szkolenia i doskonalenia - sporządzanie planów szkoleń i ewidencjonowanie odbytych szkoleń,
  • zarządzanie prawami dostępu do bazy danych.
 • Prace systemowe - zarządzanie działaniami typowo systemowymi:
  • audity wewnętrzne - sporządzanie planów auditów, ewidencjonowanie i raportowanie auditów,
  • działania korygujące, działania zapobiegawcze,
  • ewidencja legalności urządzeń pomiarowych,
  • ewidencja elementów infrastruktury i oprogramowania z jego walidacją.

Z uwagi na specyfikę działań każdej firmy, system  KOLMIO SZJ  jest dostosowywany indywidulanie dla każdego klienta. Elementem całości jest też wdrożenie i przeszkolenie użytkowników.

 

  Pytania i komentarze odnośnie naszych stron prosimy kierować do michal@kolmio.com.pl
(c) Copyright 1998-2023 KOLMIO KiełkowscyData weryfikacji treści: 05-06-2023
Data ostatniej modyfikacji: 23-05-2019
Wersja do druku